Mijn vrije werk is overwegend nogal introvert. In wezen gaat het altijd over de schoonheid: het streven naar het volmaakt samenvallen van alle betrokken argumenten, gevat in één enkel beeld. De onderwerpen in mijn werk, waarbij ik deze schoonheid nastreef, lenen zich daar evenwel ternauwernood voor omdat deze schoonheid in het algemeen niet verwant is aan het goede.

Het is vooral de schoonheid in het twijfelachtige namelijk, het absoluut boosaardige soms, dat het uitgangspunt is van mijn werk. Het is werk dat veeleer bestaat uit het omzichtig observeren van het onaanraakbare, het zo zorgvuldig mogelijk en gedetailleerd registreren van het soortelijk gewicht van de zaak.

Works In Shop Now: