Black Fire, White Ashes: Waar brand heeft gewoed en bijna alle kleur is verdwenen, maakte Carina Hesper foto’s van wat overbleef. Abstracte beelden, grillige lijnen, sporen van bluswater op een witte muur, een zwart beroete ruit.

Lucky Flowers 2021

In voorbereiding. Gepland voor eind 2021.

Works In Shop Now: